Aktulne "Zmluvy" pre rok 2011


Zmluvy:


Vetky sumy s uvdzan v eurch s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenskch korunch (Sk) je vsledn suma prepotan konverznm kurzom 30,1260.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.Databza neobsahuje iadne poloky pre organizciu - Úrad Slovenskej akadémie vied.

slo zmluvy Nzov / Partner Dtum   vystavenia Suma


Poznmka: M  - znak uvdza, e sa jedn o zahranin Zmluvy.