Aktulne "Objednvky" pre rok 2011


Objednvky:


Vetky sumy s uvdzan v eurch s DPH.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.


Celkový počet záznamov:  134
Počet zobrazených záznamov/stránka:  20

slo objednvky Popis / Partner Dtum   vystavenia
0275/2011  

Objednávame u Vás elekrickú pec ALBA TPE30AR
DAVAC s.r.o.,
Kopèianska 37, 85101 Bratislava

07.12.2011
0268/2011  

Objednávame u Vás výmenu zásobníka na TÚV na Úrade SAV
GNGM s.r.o.
Miestneho priemyslu 1009, 29 Námestovo

05.12.2011
0271/2011  

Objednávame u Vás výmenu radiátorov v ubytovni SAV
na ul. I. Bukovèana 9-11

GNGM s.r.o.
Miestneho priemyslu 1009, 29 Námestovo

05.12.2011
0272/2011  

Objednávame u Vás výmenu rozvodov ústredného kúrenia a TÚV v ubytovni SAV na Royovej è. 10
IG Stavebniny
Slneèná 165ú22, 29 Námestovo

05.12.2011
0273/2011  

Objednávame u Vás výmenu kotlov v ubytovni SAV
na Royovej è. 10

GNGM s.r.o.
Miestneho priemyslu 1009, 29 Námestovo

05.12.2011
0167/2011  

Objednávame u Vás výmenu podlahy, výmenu osvetlenia a vyma¾ovanie chodby v prístavbe budovy na III. poschodí Ú SAV
FRAME plus s.r.o.,Námestovo
Miestneho priemyslu 1009, 2901 Námestovo

26.09.2011
0157/2011  

Objednávame u Vás práce Pod¾a predloženej cenovej ponuky : 6 080.- €
Mgr. Art Peter Liška
Malá Èierna 11, 15 Rajec

02.09.2011
0146/2011  

Objednávame u Vás opravu zatekajúcich bytov - zašpárovanie vonkajších stien v ubytovni na ul. I. Bukovèana 9-11, D.N.Ves
FRAME plus s.r.o.,Námestovo
Miestneho priemyslu 1009, 2901 Námestovo

22.07.2011
0137/2011  

Objednávame u Vás èistiace potreby pod¾an priloženej prílohy
VE¼KOOBCHOD HANCO
Stará Vajnorská 19, 83104 Bratislava

13.07.2011
0133/2011  

Objednávame u Vás opravu zatekajúcej strechy v objekte na Štefánikovej è. 49, pod¾a predloženej cenovej ponuky
FRAME plus s.r.o.,Námestovo
Miestneho priemyslu 1009, 2901 Námestovo

13.07.2011
0095/2011  

Objednávame u Vás sadové úpravy na Royovej è. 10
pod¾a predloženého rozpoètu

Arborétum Mlyòany SAV
Vieska nad Žitavou, 95152 Vieska nad Žitavou

11.05.2011
UVS/67/2011/IH  

objednávame 2 vlakové lístky 2.triedy s miestenkami Bratislava-Brno a spä vlakom Eurocity
GO TRAVEL SLOVAKIA
Cukrová 14, 81108 Bratislava

11.04.2011
UVS/68/2011/IH  

objednávame letenku Viedeò –Paríž a spä spoloènosou Air France a cestovné poistenie
GO TRAVEL SLOVAKIA
Cukrová 14, 81108 Bratislava

11.04.2011
UVS/66/2011/wek  

Objednávame letenku Viedeò – Amsterdam a spä a poistenie na 2 dni
GO TRAVEL SLOVAKIA
Cukrová 14, 81108 Bratislava

08.04.2011
UVS/64/2011/FF  

ŽIADOS O PRIJATIE ZAHRANIÈNÉHO HOSA
Ústav experimentálnej farmakologie a toxikologie SAV
Dúbravská cesta 9, 0 Bratislava

05.04.2011
UVS/65/2011/FF  

objednávame u Vás dve jednoposte¾ové izby pre hostí z Talianska
My Home Apartmánový dom
Mýtna 23 A, 811 Bratislava

05.04.2011
UVS/59/2011/FF  

objednávame u Vás jednu izbu pre hosa z Maïarska
My Home Apartmánový dom
Mýtna 23 A, 811 Bratislava

01.04.2011
UVS/60/2011/FF  

objednávame u Vás jednu izbu pre hosa z Maïarska
My Home Apartmánový dom
Mýtna 23 A, 811 Bratislava

01.04.2011
UVS/61/2011/Va  

objednávame u Vás veèeru
pre 2 osoby na deò 3.4.2011 na 19:00 hod
pre 6 osôb na deò 4.4.2011 na 19.00 hod

Reštaurácia Matyšák
Pražská ul, 0 Bratislava

01.04.2011
UVS/62/2011/Va  

Objednávame si u Vás obèerstvenie na 5.4.2011 do Zrkadlovej siene Primaciálneho paláca v Bratislave
Restauracia Harmonia
, 0 Bratislava

01.04.2011
 
sp Strana  z 7 alejPoznmka: M  - znak uvdza, e sa jedn o zahranin Objednvky.