Kontakt:

logo

Úrad Slovenskej akadémie vied
   Office of Slovak Academy of Sciences

Adresa:Štefánikova 49, 814 38 Bratislava 1
Web stránka:http://www.urad.sav.sk
Typ organizácie:Rozpo?tov
Popis organizácie:
 

rad Slovenskej akadmie vied vykonva lohy spojen s odbornm, organiza?nm a technickm zabezpe?enm ?innosti akadmie ako vedeckej intitcie a lohy spojen s povinnos?ami akadmie ako sprvcu rozpo?tovej kapitoly a zria?ovate?a organizci.
 V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je Slovenská akadémia vied povinná zverejňovať informácie uvedené v § 3, v § 5 ods. 1 a ods. 6 citovaného zákona (povinné zverejňovanie informácií). Ďalej je povinné zverejňovať zmluvy podľa § 5a (povinné zverejňovanie zmlúv), objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary a služby podľa § 5b citovaného zákona a ďalšie informácie na žiadosť. V zmysle uvádzaného uverejňuje SAV tieto informácie.


Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je výsledná suma prepočítaná konverzným kurzom 30,1260.