Aktulne "Faktry" pre rok 2011


Faktry:


Vetky sumy s uvdzan v eurch s DPH.
Pri faktre uzavretej v slovenskch korunch (Sk) je vsledn suma prepotan konverznm kurzom 30,1260.

Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.Databza neobsahuje iadne poloky pre organizciu - Úrad Slovenskej akadémie vied.

slo faktry Partner / Popis Dtum     hrady  Suma


Poznmka: M  - znak uvdza, e sa jedn o zahranin Faktry.