Úrad SAV - Informačná stránka zamestnanca


  prof. RNDr. Karol Marhold, CSc.
 podpredseda SAV pre 2. OV SAVTelefón:  02/ 57510 145
E-mail:  marhold@up.upsav.sk

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49, 814 38 Bratislava 1
Bratislava

 Stránka organizácie: http://www.urad.sav.sk