Úrad SAV - Informačná stránka zamestnanca


  Mária Ondejková

Telefón:  02/ 5477 4421
E-mail:  maria.ondejkova@savba.sk

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49, 814 38 Bratislava 1
Bratislava

 Stránka organizácie: http://www.urad.sav.sk