Úrad SAV - Informačná stránka zamestnanca


  PhDr. Dušan Gálik, CSc.
 vedecký sekretár SAVTelefón:  +421 2 57510 180
E-mail:  galik@up.upsav.sk

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49, 814 38 Bratislava 1
Bratislava

 Stránka organizácie: http://www.urad.sav.sk