Úrad SAV - Informačná stránka zamestnanca


  Mgr. Ľubica Suballyová, PhD.


Telefón:  02/57510124
E-mail:  suballyova@up.upsav.sk

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49, 814 38 Bratislava 1
Bratislava

 Stránka organizácie: http://www.urad.sav.sk