Úrad SAV - Informačná stránka zamestnanca


  Daniela Babušeková
 I.oddelenie


Telefón:  02/ 5751 0161
E-mail:  babusekova@up.upsav.sk

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49, 814 38 Bratislava 1
Bratislava

 Stránka organizácie: http://www.urad.sav.sk