Úrad SAV - Informačná stránka zamestnanca


  Mgr. Martin Novák, PhD.

Telefón:  02/ 57510179
E-mail:  mnovak@up.upsav.sk

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49, 814 38 Bratislava 1
Bratislava

 Stránka organizácie: http://www.urad.sav.sk