Úrad SAV - Informačná stránka zamestnanca


  Miroslav Oravec
 Referát dopravy ÚSAV - vedúci


Telefón:  02/ 57510 125
E-mail:  oravec@up.upsav.sk

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49, 814 38 Bratislava 1
Bratislava

 Stránka organizácie: http://www.urad.sav.sk