Úrad SAV - Informačná stránka zamestnanca


  Mária Zajíčková

Telefón:  02/ 54771520
Fax:  02/ 54771520
E-mail:  zajickova@up.upsav.sk

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49, 814 38 Bratislava 1
Bratislava

 Stránka organizácie: http://www.urad.sav.sk