Úrad SAV - Informačná stránka zamestnanca


  Nadežda Vojteková
 Prevádzkový odbor - správa ubytovacieho zariadenia Devínská Nová Ves


Telefón:  02/ 6477 7500

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49, 814 38 Bratislava 1
Bratislava

 Stránka organizácie: http://www.urad.sav.sk