Úrad SAV - Informačná stránka zamestnanca


  Ján Hužovič

Telefón:  0903555031
E-mail:  jan.huzovic@savba.sk

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49, 814 38 Bratislava 1
Bratislava

 Stránka organizácie: http://www.urad.sav.sk