Úrad SAV - Informačná stránka zamestnanca


  Jozef Fratrič

Telefón:  0903258063

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49, 814 38 Bratislava 1
Bratislava

 Stránka organizácie: http://www.urad.sav.sk