Úrad SAV - Informačná stránka zamestnanca


  prof. MVDr. Juraj Koppel, DrSc.
 podpredseda SAV pre ekonomiku a legislatívuTelefón:  +421 2 57510 134
E-mail:  koppel@up.upsav.sk

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49, 814 38 Bratislava 1
Bratislava

 Stránka organizácie: http://www.urad.sav.sk