Úrad SAV - Informačná stránka zamestnanca


  Monika Ďurove
 Prevádzkový odbor - referent pre správu majetku


Telefón:  02/ 57510 116
E-mail:  mrunakova@up.upsav.sk

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49, 814 38 Bratislava 1
Bratislava

 Stránka organizácie: http://www.urad.sav.sk