Úrad SAV - Informačná stránka zamestnanca


  Mgr. Marcel Matiašovič

Telefón:  02/ 57510 203
Fax:  02/ 57510 613
E-mail:  matiasovic@up.upsav.sk

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49, 814 38 Bratislava 1
Bratislava

 Stránka organizácie: http://www.urad.sav.sk