Úrad SAV - Informačná stránka zamestnanca


  Ing. Tomáš Jakubík
 IT


Telefón:  02/ 57510 202
E-mail:  jakubik@up.upsav.sk

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49, 814 38 Bratislava 1
Bratislava

 Stránka organizácie: http://www.urad.sav.sk