Úrad SAV - Informačná stránka zamestnanca


  Katarína Szatinská

Telefón:  02/5920 0800

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49, 814 38 Bratislava 1
Bratislava

 Stránka organizácie: http://www.urad.sav.sk