Úrad SAV - Informačná stránka zamestnanca


  Ing. Adriana Kaplíková
 I. oddelenie


Telefón:   02/ 57510 152
E-mail:  kaplikova@up.upsav.sk

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49, 814 38 Bratislava 1
Bratislava

 Stránka organizácie: http://www.urad.sav.sk