Úrad SAV - Informačná stránka zamestnanca


  Ing. Ján Barančík, PhD.
 Odbor medzinárodnej spolupráce - vedúci odboru


Telefón:  02/ 57510 137
Fax:  02/ 57510 602
E-mail:  barancik@up.upsav.sk

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49, 814 38 Bratislava 1
Bratislava

 Stránka organizácie: http://www.urad.sav.sk