Úrad SAV - Informačná stránka zamestnanca


  Ing. Magdaléna Kissová
 Finančný odbor - rozpočtárka


Telefón:  02/ 57510 114
E-mail:  kissova@up.upsav.sk

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49, 814 38 Bratislava 1
Bratislava

 Stránka organizácie: http://www.urad.sav.sk