Úrad SAV - Informačná stránka zamestnanca


  Mgr. Zuzana Jakubičková
 Odbor správy majetku a energetiky


Telefón:  02/ 57510 174
E-mail:  jakubickova@up.upsav.sk

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49, 814 38 Bratislava 1
Bratislava

 Stránka organizácie: http://www.urad.sav.sk