Úrad SAV - Informačná stránka zamestnanca


  Denisa Igazová
 OVV - samostatný referent


Telefón:  02/ 57510 172
Fax:  02/ 57510 609
E-mail:  igazova@up.upsav.sk

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49, 814 38 Bratislava 1
Bratislava

 Stránka organizácie: http://www.urad.sav.sk