Úrad SAV - Informačná stránka zamestnanca


  PhDr. Mária Malíková
 III. odd.


Telefón:  02/ 57510 126
E-mail:  malikova@up.upsav.sk

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49, 814 38 Bratislava 1
Bratislava

 Stránka organizácie: http://www.urad.sav.sk