Úrad SAV - Informačná stránka zamestnanca


  Františka Urbanová
 PO SAV - kuchyňa


Telefón:  02/ 57510 105

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49, 814 38 Bratislava 1
Bratislava

 Stránka organizácie: http://www.urad.sav.sk