Úrad SAV - Informačná stránka zamestnanca


  Ing. Jarmila Ambrožová
 personalistka


Telefón:  02/ 5751 0149
E-mail:  ambrozova@up.upsav.sk

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49, 814 38 Bratislava 1
Bratislava

 Stránka organizácie: http://www.urad.sav.sk