Úrad SAV - Informačná stránka zamestnanca


  Ing. Róbert Grznár
 Vedúci Odboru informačno-komunikačných technológií


Telefón:  02/ 57510 201
Fax:  02/ 57510 613
E-mail:  grznar@up.upsav.sk

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49, 814 38 Bratislava 1
Bratislava

 Stránka organizácie: http://www.urad.sav.sk