Úrad SAV - Informačná stránka zamestnanca


  Ladislav Jáger
 Prevádzkový odbor - správa budovy, údržba


Telefón:  02/ 57510 108
E-mail:  jager@up.upsav.sk

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49, 814 38 Bratislava 1
Bratislava

 Stránka organizácie: http://www.urad.sav.sk