Úrad SAV - Informačná stránka zamestnanca


  Ľudmila Plešková
 Domov stážistov Royová


Telefón:  02/ 54773 107

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49, 814 38 Bratislava 1
Bratislava

 Stránka organizácie: http://www.urad.sav.sk