Úrad SAV - Informačná stránka zamestnanca


  Mgr. Renáta Šidlovska
 Finančný odbor


Telefón:  02/ 57510 263
E-mail:  sidlovska@up.upsav.sk

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49, 814 38 Bratislava 1
Bratislava

 Stránka organizácie: http://www.urad.sav.sk