Úrad SAV - Informačná stránka zamestnanca


  Božena Konečná
 prevádzkový odbor - vedúca odboru


Telefón:  02/ 57510 171
Fax:  02/ 57510 600
E-mail:  konecna@up.upsav.sk

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49, 814 38 Bratislava 1
Bratislava

 Stránka organizácie: http://www.urad.sav.sk