Úrad SAV - Informačná stránka zamestnanca


  Eliška Vailingová
 sekretariát predsedu SAV


Telefón:  02/ 57510 165
Fax:  02/ 52495 689
E-mail:  vailingova@up.upsav.sk

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49, 814 38 Bratislava 1
Bratislava

 Stránka organizácie: http://www.urad.sav.sk