Úrad SAV - Informačná stránka zamestnanca


  Ing. Mária Ružová
 Odbor medzinárodnej spolupráce


Telefón:  02/ 57510 139
Fax:  02/ 57510 602
E-mail:  ruzova@up.upsav.sk

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49, 814 38 Bratislava 1
Bratislava

 Stránka organizácie: http://www.urad.sav.sk