Úrad SAV - Informačná stránka zamestnanca


  Ing. Ivan Zvara
 Odbor vedy a výskumu SAV


Telefón:  +421 2 57510 175
Fax:  02/57510609
E-mail:  zvara@up.upsav.sk

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49, 814 38 Bratislava 1
Bratislava

 Stránka organizácie: http://www.urad.sav.sk