Úrad SAV - Informačná stránka zamestnanca


  JUDr. Antonia Štaffová
 Sekretariát predsedu SAV


Telefón:  02/ 57510 143
E-mail:  staffova@up.upsav.sk

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49, 814 38 Bratislava 1
Bratislava

 Stránka organizácie: http://www.urad.sav.sk