Úrad SAV - Informačná stránka zamestnanca


  Ing. Bibiána Remiarová, PhD.

Telefón:  02 / 57510123
E-mail:  remiarova@up.upsav.sk

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49, 814 38 Bratislava 1
Bratislava

 Stránka organizácie: http://www.urad.sav.sk