Úrad SAV - Informačná stránka zamestnanca


  František Centko

Telefón:  02/57510125

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49, 814 38 Bratislava 1
Bratislava

 Stránka organizácie: http://www.urad.sav.sk