Úrad SAV - Informačná stránka zamestnanca


  Marek Balaj

Telefón:  02 / 57510164
E-mail:  balaj@up.upsav.sk

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49, 814 38 Bratislava 1
Bratislava

 Stránka organizácie: http://www.urad.sav.sk