Úrad SAV - Informačná stránka zamestnanca


  Mgr. Róbert Karul, PhD.
 člen Predsedníctva SAV pre 3. oddelenie viedTelefón:  02/ 57510168 ; 0904/ 360315
E-mail:  karul@up.upsav.sk

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49, 814 38 Bratislava 1
Bratislava

 Stránka organizácie: http://www.urad.sav.sk