Úrad SAV - Informačná stránka zamestnanca


  Dr. Ing. František Simančík
 člen Predsedníctva SAV pre 1. oddelenie viedTelefón:  02/ 57510161
E-mail:  simancik@up.upsav.sk

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49, 814 38 Bratislava 1
Bratislava

 Stránka organizácie: http://www.urad.sav.sk