Úrad SAV - Informačná stránka zamestnanca


  prof. RNDr. Peter Samuely, DrSc.
 podpredseda SAV pre vedu, výskum a inovácieTelefón:  02/ 57510161
E-mail:  samuely@up.upsav.sk

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49, 814 38 Bratislava 1
Bratislava

 Stránka organizácie: http://www.urad.sav.sk