Úrad SAV - Informačná stránka zamestnanca


  doc. RNDr. Ľubica Lacinová, DrSc.
 členka Predsedníctva SAV pre 2. oddelenie viedTelefón:  02/ 57510147
E-mail:  lacinova@up.upsav.sk

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49, 814 38 Bratislava 1
Bratislava

 Stránka organizácie: http://www.urad.sav.sk