Úrad SAV - Informačná stránka zamestnanca


  RNDr. Aleš Kučera, CSc.
 člen Predsedníctva SAV pre 1. oddelenie viedTelefón:  02/ 57510 161
E-mail:  kucera@up.upsav.sk

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49, 814 38 Bratislava 1
Bratislava

 Stránka organizácie: http://www.urad.sav.sk