Úrad SAV - Informačná stránka zamestnanca


  Ing. Andrea Čižiková, PhD., Ing. Pead. IGIP

E-mail:  cizikova.andrea@savba.sk

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49, 814 38 Bratislava 1
Bratislava

 Stránka organizácie: http://www.urad.sav.sk