Úrad SAV - Informačná stránka zamestnanca


  Michaela Ščepánková
 FINO - pokladňa


Telefón:  02/57510 112
E-mail:  scepankova@up.upsav.sk

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49, 814 38 Bratislava 1
Bratislava

 Stránka organizácie: http://www.urad.sav.sk