Úrad SAV - Informačná stránka zamestnanca


  Mgr. Barbora Rajčeková

Telefón:  02/57510 167
E-mail:  rajcekova@up.upsav.sk

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49, 814 38 Bratislava 1
Bratislava

 Stránka organizácie: http://www.urad.sav.sk