Úrad SAV - Informačná stránka zamestnanca


  Jaroslav Janko
 vedúci záhradníkov areál Patrónka


Telefón:  0903948043
E-mail:  janko@up.upsav.sk

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49, 814 38 Bratislava 1
Bratislava

 Stránka organizácie: http://www.urad.sav.sk