Úrad SAV - Informačná stránka zamestnanca


  Eva Pupáková
 podateľňa Ú SAV


Telefón:  02/ 57510 122

Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49, 814 38 Bratislava 1
Bratislava

 Stránka organizácie: http://www.urad.sav.sk